Mistnatural

Algemene voorwaarden

Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de bestelling. Mocht een artikel onverhoopt toch niet op voorraad zijn kan de bestelling door Mist geannuleerd worden. Indien dit het geval is wordt het betaalde bedrag binnen 5 werkdag teruggeboekt. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten en vergissingen.  Een overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via overschrijving of Bancontact/MisterCash. Van zodra het betaald is, worden de artikelen klaar gemaakt voor verzending.  Alleen de via te site te bestellen “te koop” artikelen kunnen worden verzonden. Voor al onze overige artikelen, vnl broze of grote kristallen, geldt dat deze alleen in de fysieke winkel te verkrijgen zijn. Deze artikelen zullen niet worden verstuurd.

Aansprakelijkheid

De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren & opmerkingen hieromtrent binnen de 24 uur mee te delen via mail, nathalie@mistnatural.be.  Niettegenstaande alle goede zorgen kan er iets verkeerd gaan. Bij ons heeft u een bedenktijd van 14 dagen om uw bestelling terug te zenden of om te ruilen. Bij terugzending zal het aankoopbedrag (kostprijs van het product of van de producten) worden teruggestort. De terugzendkosten zijn echter voor uw rekening indien u een fout heeft gemaakt.

Voorwaarden voor retourneren:

* Foto’s van kristallen kunnen afwijken van het aangekochte kristal. Weet dat ik elke kristal met zorg uitkies, doch dat kleuren, afmetingen ed kunnen afwijken, een kristal is een natuurproduct en beslist zelf hoe hij toonbaar is (ik koop enkel aan waar ik zelf achter sta).
* Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
* Het product moet onbeschadigd retour gestuurd worden.
* Het spreekt echter vanzelf dat, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, verzegelde voedingssupplementen, gezondheids- en verzorgingsproducten die werden geopend niet kunnen worden omgeruild of teruggenomen.
In geval van een retourzending dient U voor de verzending schriftelijk (per e-mail) hierover contact met nathalie@mistnatural.be op te nemen.

Meerderjarigheid

Elke koper verklaart meerderjarig te zijn of te zijn bijgestaan voor de bestelling door een meerderjarige.

Levertijd

Bestelde producten bij Mist worden zo snel mogelijk verstuurd. De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. We proberen dat zo veel mogelijk binnen drie werkdagen te doen, maar de koper kan hieraan geen rechten ontlenen. Mocht het, om welke reden dan ook, langer gaan duren dan zullen we contact met de koper opnemen.

Overmacht

Ingeval van overmacht heeft Mist het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Mist gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.